lol-logo-rendered-hi-res

Normativa League of legends

 • Guanyador de la partida: el jugador que aconsegueixi la primera sang.
 • Restriccions: en aquest moment no hi ha restriccions d’objectes ni de personatges. A discreció de l’àrbitre principal, es podran afegir restriccions durant el mateix desenvolupament del torneig.
Configuració de partida:
 • Mode: Torneig 1 vs 1.
 • Selecció de personatge: Els jugadors solament podran seleccionar personatges que hagin desbloquejat prèviament o que tinguin disponibles en aquell moment mitjançant la rotació de personatges. No està permesa la selecció aleatòria. Per decidir qui realitza la primera selecció s’ha de realitzar un sorteig entre els dos jugadors.
 • Mapa: Grieta del Invocador, 5 contra 5.
 • Pausa i desconnexions: es podrà aturar el joc sempre que hi hagi una causa justificada. Entenent-se com a tal la pèrdua de connexió d’algun jugador per causes alienes a ell. Si l’abandó fos voluntari, la partida finalitzarà amb l’altre jugador com a guanyador. Si per algun motiu els servidors del joc fallés durant el partit, s’ha de comunicar a l’organització par tal de prendre una decisió.
 • Si por algún motivo los servidores del juego fallaran durante el partido debería comunicarse a la organización para tomar una decisión.
Joc brut : Les següents accions es consideraran joc brut:
 • L’ús de qualsevol programa de trucs y/o programa de pirateig de mapes.
 • Una desconnexió intencionada.
 • L’uso de qualsevol configuració que excedeixi la configuració estàndard i permesa.
 • Permetre de forma evident que el rival s’alci amb la victòria.
 • Comportament poc esportiu o, en general, perjudicial (per exemple, cridar), inapropiat y/o accions poc professionals dirigides cap a un altre jugador (inclús dins de la mateixa partida). L’ús d’un error del joc que els àrbitres hagin titllat d’injust.
 • Si és descobreix que algun jugador està realitzant alguna de les accions considerades com a joc brut, el jugador, a la discreció única dels àrbitres, podrà rebre una advertència, perdrà per retirada o, en casos extrems, serà desqualificat del torneig.
 • Durant el transcurs de l’esdeveniment, els àrbitres podran determinar altres accions para castigar el joc brut. .
 • Qualsevol “conversa innecessària” durant la partida. Es considera “conversa innecessària” Qualsevol mena de conversa que surti dels casos següents:
  • Missatges de salutació entre els jugadors.
  • Un senyal de derrota (per exemple: gg, GG, o qualsevol altre missatge que l’àrbitre pugui utilitzar per decidir el guanyador).
  • Converses entre els jugadors que no violen la clàusula de comportament poc esportiu.
  • Qualsevol missatge que l’àrbitre consideri part del joc.
 • En un torneig fora d’Internet, si un àrbitre decideix que les condicions externes (premsa, líder d’equip, jugador, espectador, etc) ofereixen o han ofert una avantatja injusta a un jugador, aquest podrà rebre una advertència o perdre el combat de forma automàtica, a discreció única de l’àrbitre.
Estipulacions finals: Les regles mencionades anteriorment poden corregir-se en els següents casos:
 • Si els àrbitres del torneig, a la seva única discreció, decideixen adoptar l’última versió de cada joc oficial.
 • Si els àrbitres del torneig, a opinió pròpia, decideixen modificar la configuració i les opcions del joc requerides per utilitzar la versió més actualitzada del joc.
 • Si els àrbitres del torneig, a criteri propi, decideixen utilitzar un nou programa de protecció contra trucs i/o altres funcions de protecció contra trucs.
 • Si els àrbitres del torneig, a criteri propi, decideixen canviar la configuració del joc i/o altres operacions a causa de les diferències entre els tornejos a Internet i els tornejos fora d’Internet.

Covid-19

ES

Debido al último problema global relacionado con el Covid-19, tenemos que cancelar el acontecimiento de la PlayParty Soses 2020. A todos los participantes ya apuntados y pagados se procederá a enviar un correo electrónico indicando la forma de retorno de la inscripción. Se avisará por todas las plataformas en el supuesto de que se lleve a cabo este año 2020 o si finalmente se deja por el año 2021.

CAT

Degut al darrer problema global relacionat amb el Covid-19, hem de cancel·lar l’esdeveniment de la PlayParty Soses 2020. A tots els participants ja apuntats i pagats es procedirà a enviar un correu electrònic indicant la forma de retorn de la inscripció. S’avisarà per totes les plataformes en el cas que es dugui a terme aquest any 2020 o si finalment es deixa per l’any 2021.