Horaris

La programació per la Play Party d’aquest any es la següent:

Divendres 20 de Març

 • 17:00 Obertura Portes
 • 19:00 Consolidació dels equips de les competicions
 • 22:00 Inici competició de Overwatch – FFA

Dissabte 21 de Març

 • 10:00 Inici Competicions
 • 11:00 Inici compretició de Counter Strike: Global Offensive – 2 vs 2
 • 17:00 Concurs sorpresa
 • 19:00 Inici competitivo TFT
 • 22:00 Inici competició League of Legends – 5 vs 5

Diumenge 22 de Març

 • 09:00 Esmorzar
 • 12:00 Lançament de disc dur
 • 13:00 Entrega de premis
 • 16:00 Cloenda Play Party 2020

Els horaris poden variar en qualsevol moment. L’organització facilitarà en tot moment als participants una notificació quan aquests horaris siguin modificats.

Covid-19

ES

Debido al último problema global relacionado con el Covid-19, tenemos que cancelar el acontecimiento de la PlayParty Soses 2020. A todos los participantes ya apuntados y pagados se procederá a enviar un correo electrónico indicando la forma de retorno de la inscripción. Se avisará por todas las plataformas en el supuesto de que se lleve a cabo este año 2020 o si finalmente se deja por el año 2021.

CAT

Degut al darrer problema global relacionat amb el Covid-19, hem de cancel·lar l’esdeveniment de la PlayParty Soses 2020. A tots els participants ja apuntats i pagats es procedirà a enviar un correu electrònic indicant la forma de retorn de la inscripció. S’avisarà per totes les plataformes en el cas que es dugui a terme aquest any 2020 o si finalment es deixa per l’any 2021.